Privacy Verklaring

Privacy – en cookieverklaring Elsonare 

Ik doe er alles aan om jouw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens te behouden. Daarom houd ik me aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring geldt als je mijn website www.elsonare.nl of mij via social media kanalen bezoekt en/of deelneemt aan een van mijn coachtrajecten, trainingen of workshops.

In deze verklaring leg ik uit hoe ik omga met de persoonsgegevens van bezoekers en mijn klanten. Ik geef aan welke gegevens ik verzamel en voor welk doel ik ze gebruik.

Heb je vragen? Neem dan gerust contact met me op via ellen@elsonare.nl

Voor de leesbaarheid van dit document heb ik gebruik gemaakt van de ‘ik-vorm’.

Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt de eenmanszaak Elsonare Coaching bedoeld.

Artikel 1. Doeleinden en gegevens

Wat verzamel ik, wat gebruik ik en voor welk doel?

Elsonare Coaching verkrijgt persoonsgegevens van jouzelf, bijvoorbeeld de gegevens die je aan mij verstrekt via de website, email, telefoon of whatsapp. Zoals een kennismakingsgesprek aanvragen, deelnemen aan een training of aanmelden voor een workshop
Elsonare Coaching verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens
– NAW-gegevens
– Contactgegevens, zoals postadres, e-mailadres en telefoonnummers
– Gegevens over je activiteiten op deze website (geen IP-adressen)
– Inhoud over communicatie met mij
– Coachovereenkomsten of voorstellen coaching / workshops
– Gespreksverslagen
– Evaluatie

a. Versturen van nieuwsbrieven
Als je je hiervoor hebt aangemeld en je naam en e-mailadres hebt opgegeven, dan ontvang je maximaal één keer per maand een e-mailnieuwsbrief. Als je deze berichten niet meer wilt ontvangen, dan kun je je gemakkelijk afmelden via de uitschrijflink onderaan elke nieuwsbrief.
Elsonare Coaching gebruikt Mailchimp voor het verzamelen en opslaan van je gegevens, als tool voor het verzamelen van e-mails. Lees het privacybeleid van Mailchimp voor meer informatie.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Elsonare Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens indienen. Neem daarvoor contact op via ellen@elsonare.nl
b. Gedrag en bezoekgegevens website
Op www.elsonare.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Als jouw browser jouw bezoekgegevens meestuurt, dan worden deze opgenomen in de statistieken van mijn website. Ik kan dan bijvoorbeeld zien hoe vaak en wanneer mijn site bezocht wordt en welke pagina’s populair zijn. Deze gegevens zijn nooit herleidbaar naar individuele bezoekers.
c. Verslaglegging coachsessies
Ik maak van elke coachsessie een beknopt verslag. Dit doe ik zodat ik de rode draad kan volgen gedurende het coachtraject, elk gesprek goed kan voorbereiden en in de volgende sessie terug kan komen op belangrijke punten. De verslagen beschouw en behandel ik strikt vertrouwelijk. Dit geldt ook als jouw coachtraject wordt vergoed door je werkgever.
Deze verslagen worden opgeslagen op de harde schijf van mijn computer en zijn niet voor derden toegankelijk.
d. Overige doeleinden
Ik gebruik jouw e-mailadres, adresgegevens en/of naam om offertes en/of facturen te sturen en om mijn boekhouding bij te houden. Ook gebruik ik deze gegevens om eventuele klachten en/of geschillen met je te behandelen.

Artikel 2. Derden

Het kan voorkomen dat ik je gegevens met anderen moet delen om te kunnen te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het kan bijvoorbeeld zijn dat ik jouw gegevens moet delen in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. In geen geval verkoop ik je gegevens aan derden, zoals andere bedrijven.

Wanneer je klant bent van Elsonare Coaching dan heeft de boekhouder inzicht in jouw persoonsgegevens zodat ze in opdracht van mij taken kunnen uitvoeren om jou zo goed mogelijk te helpen.

Artikel 3. Inzage en aanpassen

Als je wilt, kun je inzage krijgen in je persoonlijke gegevens en/of deze laten aanpassen of verwijderen. Je kunt me dit verzoeken via ellen@elsonare.nl.  Je krijgt dan zo snel mogelijk een reactie. Ik check wel eerst of het verzoek echt van jou komt.

Artikel 4. Cookies

Mijn website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein (tekst)bestand dat een website op de harde schijf van je computer zet, op het moment dat je mijn site bezoekt.
De volgende cookies plaatst mijn website:
a. Cookie voor Google Analytics
De website www.elsonare.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe de bezoekers mijn website gebruiken. Ik kan dan zien hoe vaak en wanneer mijn site en welke pagina’s bezocht worden. De verkregen informatie van de cookie, in combinatie met je IP-adres, wordt overgeplaatst naar een van de Google servers. Dit kan een server zijn die zich in de Verenigde Staten bevindt. Als je niet wilt dat Google Analytics een cookie plaatst, dan kan je dit via de browser uitschakelen.
b. Social Media buttons
De verschillende social mediakanalen gebruiken een code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacyverklaringen van de door Elsonare Coaching gebruikte social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Artikel 5. Bewaartermijn

Ik bewaar je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor zij jouw gegevens heeft verzameld. De gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving worden 7 jaar bewaard. Jouw dossier bewaar ik tot 3 jaar na ons laatste coachgesprek. Daarna wordt dit vernietigd.
Wanneer jij je uitschrijft voor mijn nieuwsbrief, wordt je direct uit het systeem verwijderd.

Artikel 6. Beveiliging van gegevens

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ellen@elsonare.nl.

Elsonare Coaching gebruikt WordPress als tool en host voor het publiceren van haar website. Lees het privacybeleid van WordPress voor meer informatie. WordPress gebruikt de bezoekinformatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt. WordPress kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor deze derden de informatie namens WordPress verwerken. Elsonare Coaching heeft hier geen invloed op.
Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. Elsonare Coaching deelt geen gegevens met Google, heeft IP-adressen geanonimiseerd en maakt geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics cookies.

Artikel 7. Klacht

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Je kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 8. Wijzigen Privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan ik wijzigen. Ik adviseer je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of deze verklaring is gewijzigd. Als ik iets wijzig, dan vermeld ik dat op mijn website en/of hoor je dit rechtstreeks van me door een bericht per e-mail.

Artikel 9. Gegevens van mijn bedrijf

Eenmanszaak Elsonare Coaching
Vestigingsadres: Keizershof 50, 6584 CH Molenhoek
Kamer van Koophandelnummer: 65667816

Contact via: ellen@elsonare.nl

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 3 maart 2019

Scroll naar top